Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dietmar Rauch

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Dietmar Rauch

Bakgrund Jag disputerade i sociologi vid Umeå universitet med avhandlingen Institutional Fragmentation and Scandinavian Social Service Variations (november 2005).

Därefter arbetade jag som vikarierade lektor på Sociologiska institutionen vid Umeå universitet (2005-2006). 2007-2009 var jag anställd som forskare vid Institutet för framtidsstudier och jobbade samtidigt på deltid som vikarierade lektor på Socialhögskolan, Stockholms universitet.

Flyttade sedan till Göteborg och arbetade där som vikarierade lektor på Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet (2009-2010).

Perioden 2011-2018 var jag anställd som lektor vid Institutionen för socialt arbete, vid Göteborgs universitet. Sedan oktober 2018 är jag lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Forskningsintressen Forskar huvudsakligen inom området komparativ socialpolitik med ett särskilt intresse för välfärdsstatens institutionella och organisatoriska villkor.

Undervisning Jag har undervisat på universitetsnivå sedan 2002 och har varit kursansvarig för många kurser på både grundnivå och avancerad nivå. Jag har handlett och examinerat många projektarbeten inom sociologi, socialt arbete och på Personalvetarprogrammet. Har också handlett en del masteruppsatser.

För närvarande undervisar jag främst på Arbetsvetarprogrammet och på lärarutbildningen och är kursansvarig för kurserna Arbetsvetenskap II (15 hp), Metoder för utvärderings- och förändringsarbete i arbetslivet (15 hp) samt kursen Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för lärare åk 7-9 och gymnasieskolan (från VT19).

Uppdrag Under perioden 2013-2015 har jag varit ledamot i institutionsrådet på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. 2016-2018 arbetade jag som studierektor för utbildningar på avancerad nivå (inklusive uppdragsutbildningar) vid samma institution.

Sedan oktober 2018 är jag programansvarig för Arbetsvetarprogrammet på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet

Publikationer i urval • RAUCH, Dietmar (2005) ‘Institutional Fragmentation and Scandinavian Childcare Variations’, Journal of Public Policy, 25 (3), 367-394. • RAUCH, Dietmar (2006) ‘Institutional Fragmentation, Institutional Engineering and the Development of Elderlycare and Childcare in Sweden’, Scandinavian Political Studies, 29 (4), 285-307 • RAUCH, Dietmar (2007) ‘Is There Really a Scandinavian Social Service Model? A Comparison of Childcare and Elderlycare in Six European Countries’, Acta Sociologica, 50 (3), 249-269. • RAUCH, Dietmar (2007b) ‘Omsorgsgarantier i Sverige och Danmark’, i: JOHANSSON, Stina (red.) Social omsorg, Lund: Gleerups, 139-154. • RAUCH, Dietmar (2008a) ‘Central versus Local Service Regulation: Accounting for Diverging Elderlycare Developments in Sweden and Denmark, 1980-2000’, Social Policy & Administration, 42 (3), 267-287. • RAUCH, Dietmar (2008b) 'Sociologin, institutioner och framtiden', i: ALM, Susanne & PALME, Joakim (red.) Fjorton perspektiv på framtiden: Samhälls- och humanvetenskapliga framtidsstudier, Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 129-141. • RAUCH, Dietmar (2008c) 'Statsvetenskap, institutioner och framtiden', i: ALM, Susanne & PALME, Joakim (red.) Fjorton perspektiv på framtiden: Samhälls- och humanvetenskapliga framtidsstudier, Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 142-157