Länkstig

Bernt Schiller

Professor emeritus

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
G111
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Bernt Schiller

Bakgrund 1956 fil.mag. historia, ekonomisk historia, geografi, statskunskap, nationalekonomi, pedagogik 1963 fil.lic. historia 1967 fil.dr. och docent historia, Göteborgs Universitet 1975- 95 professor historia, Roskilde Universitetscenter, Danmark 1980-82 professor, Teknik och social förändring, Universitetet i Linköping 1995-99 professor, historia och Internationella arbetslivsstudier, Göteborgs Universitet 1997-2005 ordförande i Arbetsvetenskap i Västsverige 2000- professor emeritus, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet

Forskningsintresse Framgår av några av mina publicerade arbeten. Skandinaviska arbetsmarknadsrelationer: "Storstrejken 1909. Förhistoria och orsaker" 1967 dr. avh.

“Det förödande 70-talet". SAF och medbestämmandet 1965 -1982. 1988 The Future of the Nordic Model of Labour Relations" (in: The Future of the Nordic Model of Labour Relations - Three Reports on Internationalisation and Industrial Relations), Nord 1993:36, editor

Europeisk historia: “At Gun Point: A Critical Perspective on the Attempts of the Nordic Governments to Achieve Unity after the Second World War" Scandinavian Journal of History, 1984,Vol. 9, No 3

"Varför ryssarna tog Raoul Wallenberg" (Why the Russians took Raoul Wallenberg). 1991

Teori och metod: “Från 1909 till 1999. Perspektiv på arbetsvetenskapens framväxt i Göteborg" (From 1909 to 1999, Perspectives on the development of Work Science in Göteborg). Göteborgs universitet, 2000.

"Min syn på teori och metod i historisk arbetsvetenskaplig forskning" (My view of theory and method in historical research in work science), in: Jan Holmer & Birger Simonson red., Forskning om arbete. Lund: Studentlitteratur, 2006

"Den globala utmaningen mot företagens sociala ansvar och fackets solidaritet", i: Solidaritetens många ansikten. Tretton texter om arbetsliv och omvärld. Red. Bernt Schiller, Jan Holmer och Roland Kadefors. Stockholm: Premiss förlag 2012, s 113-139

"Mot en ny facklig solidaritet? En diskussion om förnyelse och solidaritet", i: Bortom horisonten. Fackets vägval i globaliseringens tid. Red. Ingemar Lindberg & Anders Neergaard. Stockholm: Premiss förlag 2012​, s 257-282

"The Global Challenge of Human Rights and Solidarity to Nordic Global Companies and Trade Unions". Nordic journal of working life studies. Vol. 4. No 1 February 2014, pp 35-52

Pågående forskning Internationell solidaritet, diskussion och teori om de fackliga organisationernas förnyelse Europeisk integration och frågan om ett ”Kärneuropa”

Undervisning Magisterkursen i arbetsvetenskap, Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv

Samverkan Gästforskare och föreläsningar vid universitet i USA, England, Frankrike och de nordiska länderna. Arbetsmarknadsorganisationer och näringsliv i Västsverige, Norden och internationellt. Radio- och TV-program