Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

David Langlet

Professor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B609
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om David Langlet

David är innehavare av den 2015 inrättade professuren i havsförvaltningsrätt vid Handelshögskolan. Professuren, som delvis är finansierad genom donationer, har sin bakgrund i den snabba tillväxten av delvis konkurrerande anspråk på havet och dess resurser och det behov av rättslig styrning mot ett en långsiktigt hållbar förvaltning av havet som detta medför. Målsättningen är att bygga en ledande forsknings- och undervisningsmiljö som för samman discipliner som havsrätt, miljörätt, EU-rätt och förvaltningsrätt för att på ett adekvat sätt kunna hantera utmaningar kopplade till planering och förvaltning av havet i en internationell, regional och nationell kontext.

David är bl. a medlem av styrgruppen för Swedish Mariculture Research Center, SWEMARC (https://swemarc.gu.se), principal investigator inom Centre for Collective Action Research, CeCAR ( https://cecar.gu.se), expert i miljömålsberedningen, samt "co-chair" för Working Group on Balancing Economic, Social and Ecological Objectives inom internationella havsforskningsrådet, ICES. Har var under 2015-2019 ambassadör/koordinator för fokusområdet havsförvaltning inom det Maritima Klustret i Västra Götaland (www.maritimaklustret.se)

Han har tidigare bl. a. varit universitetslektor och ansvarig för undervisningen i miljörätt på juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm. Under 2013/2014 innehade han en forskartjänst vid juridiska fakulteten vid Oxford University och Christ Church.

Davids forskning har berört ett stort antal ämnen inom miljörättens, havsrättens, energirättens och den ekonomiska folkrättens områden.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Havsrätt
  • Miljörätt
  • Energirätt
  • EU-rätt

Pågående forskning

Undervisningsområden

  • Havsrätt
  • EU-rätt
  • Miljörätt

Utvalda publikationer

Scale, space and delimitation in marine legal governance – Perspectives from the Baltic Sea
Langlet, David
Marine Policy, 98, s. 278-285, 2018

Transboundary Transit Pipelines
Langlet, David
International and Comparative Law Quarterly, 63:4, s. 977-995, 2014

EU Environmental Law and Policy
Langlet, David, Mahmoudi, Said

Prior Informed Consent and Hazardous Trade
Langlet, David

The Ecosystem Approach in Ocean Planning and Governance - Perspectives from Europe and Beyond
Langlet, David, Rayfuse, Rosemary