Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Daniel Landälv

Benämning saknas

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Medicinaregatan 8B, Plan 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
616A
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Daniel Landälv

Universitetsadjunkt, VFU-koordinator, kand. leg. audionom

Gick ut audionomprogrammet 2011 i Örebro och fick anställning på Audiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro med varierande arbetsuppgifter: hörselrehabilitering, diagnostik, jourverksamhet, hörselinformation, information på gruppboende mm.

2012 fick jag förmånen att ta över och avsluta en studie om trådlös CROS. Resultaten publicerades i 3:e numret av Audionomtidningen 2012. Titel: Enöringar.

Under perioden 2011 – 2013 genomfördes arbete med att omarbeta kandidatuppsats till en engelsk artikel med titeln: Adolescents’ reported hearing symptoms and attitudes toward loud music som publicerades i Noise & Health, September-October 2013, Volume 15. Januari 2013 – juni 2014 jobbat 50 % som adjungerad klinisk adjunkt (”VFU-koordinator”) för audionomprogrammet på Örebro Universitet. Arbetet innebar att hålla föreläsningar med klinisk anknytning till verksamhetsförlagd utbildning och allt det praktiska arbetet kring utvecklandet och genomförandet av Audiologiska klinikens Utbildningsenhet (ett samarbete mellan Audionomprogrammet på Örebro Universitet och Audiologiska kliniken i Örebro).

Arbetar sedan juni 2014 på Hörselverksamheten i Västra Götalandsregionen: 50 % av arbetstiden förlagt på Sahlgrenska Göteborg och 50 % adjungerad till Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet.

Ansvarsområden

Universitetsadjunkt, VFU-koordinator, med det övergripande ansvaret för de flesta VFU-kurser. Ansvarig för utveckling och planerande av VFU-kurser i samråd med kursansvariga för teorikurserna.

  • Hjälper till vid beställning och fördelning av VFU-platser.
  • Stödjer verksamheten vid schemaläggning och planering av VFU
  • Stödjer huvudhandledare och vid behov bashandledare inför och under VFU
  • Anordnar huvudhandledarträffar
  • Ansvarar för att den utvärdering som studenterna gör återkopplas till studierektor