Länkstig

Cristina Miguel

Docent

Inst tillämpad IT, avd för kognition och
kommunikation
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Rumsnummer
SVEA 450
Postadress
Box 100 Forskningsgången 6
41296 Göteborg

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för kognition och
kommunikation
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
Box 100, (Forskningsgången 6, Lindholmen)
41296 Göteborg