Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Clemens Cavallin

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Bengt Lidnersgatan 7
41255 Göteborg
Rumsnummer
C617
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Clemens Cavallin

 

Clemens Cavallin har varit lektor inom religionsvetenskap, mer specifikt religionshistoria, vid LIR sedan januari 2007 (docent sedan 2012). Han disputerade 2002 innanför religionsvetenskap vid Göteborgs universitet med avhandlingen The Efficacy of Sacrifice som analyserar synen på offret i de vediska skrifterna; hinduismens äldsta texter. Från 2003 till och med 2006 arbetade han som förstelektor vid avdelningen för religionsvetenskap på Universitetet i Bergen, Norge.

Efter avhandlingsarbetet fokuserade Cavallin på två nya forskningsområden dels ritualteori, dels katolsk religiositet. Inom det första har ett projekt som ser närmare på relationen mellan rituella handlingar och innerlighet slutförts och redovisats i monografin Ritualization and Human Interiority (2012, Tusculanum Press).

Inom det andra området har Clemens arbetat framför allt med den kanadensiske konstnären och författaren Michael O’Brien’s romaner och skrivit en biografi om hans liv och konstnärskap, vilken publicerades 2017 av Justin Press och på franska av Salvator samma år samt 2019 av Ignatius Press i en andra engelsk utgåva. 

Tillsamans med professor Åke Sander har Cavallin lett forskningsprojektet Religion on Campus: A Study of Views on Religion at Two Indian Universities. Projektet undersöker relationen mellan den indiska religionsvetenskapen och den sekulära staten, samt kartlägger förändringstendenser. Det kommer slutföras i bokform under 2019 och publiceras av Routledge India. 

Under tiden efter disputationen har Cavallin undervisat brett inom olika religioner (men framför allt syd- och sydostasiatiska religioner) samt inom religionsvetenskaplig teori och metod. Han har undervisat, förutom vid Universitetet i Bergen och Göteborgs universitet, också kortare perioder vid Sarajevos universitet i Bosnien och Herzegovina, och Banaras Hindu University i Varanasi, Indien, samt ett halvår vid Haverford College (höstterminen 2013) innanför STINTs program Teaching Sabbatical. Clemens har också undervisat på de fältkurser som LIR genomfört i Indien senast i Pondicherry i södra Indien.