Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Christine Sjöberg

Doktorand

Avdelningen för
estetik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
2438
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Doktorand

Institutionen för
kulturvetenskaper
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Christine Sjöberg

Modets landskap: Locations i samtida modefotografi Modefotografi associeras ofta med den dekorerade mänskliga kroppen, men genren handlar lika mycket om de ”rum” denna kropp agerar i. I mitt avhandlingsprojekt utgår jag från en omorganiserad mise-en-scène-analys där rummen och platserna – miljöerna som omger the fashioned body – sätts i centrum och ses som medagerande istället för bakgrunder i modefotografiska iscensättningar. Jag är intresserad av hur representationer av mode genom val av rum eller platser, locations, konstruerar scener och scenografier för betraktarens fantasier och associationer, liksom för modets egna agendor. Hur kommunicerar olika ”typer” av modebilder vissa värden och idéer genom användandet av skilda platser och miljöer? Hur används dessa i relation till ”visualiserade identiteter” och olika trender och tendenser? Ett vidare perspektiv i min avhandling är förhållandet mellan mode och fotografiska och digitala praktiker, och hur modebilder rör sig inom visuella kulturer i konstant förhandling, påverkade av tekniska övergångar och förändrade gränssnitt.