Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Christine Sandheimer

Forskare

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Christine Sandheimer

Folkhälsovetare, Doktorand, MMSc/MPH

Har en kandidat- och masterexamen i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Tog min masterexamen hösten 2012 och började arbeta som biträdande forskare vid Enheten för Socialmedicin (senare EPSO) vid Avdelningen för Samhällsmedicin och Folkhälsa januari 2013.

2013 var jag involverad i ett forskningsprojekt kallat MEDDIC (Modeller för decentraliserat kostnadsansvar för läkemedelsförmånen). Projektet syftade till att undersöka sjukvårdspolitikers och läkemedelskommittéers kunskap och insikt i landstingens organisation kring och styrning av statsbidraget för öppenvårdsläkemedel inom läkemedelsförmånen.

2014 arbetade jag som universitetsadjunkt med kursansvar och undervisning vid det Folkhälsovetenskapliga programmet (se nedan). Var även ansvarig för studentfrågor på Folkhälsovetenskapliga programmet med arbetsuppgifter som tillgodoräknanden, dispenser och studieuppehåll bland annat.

Sedan 2015 är jag doktorand i EPIC-projektet (Effekter av primärvårdsinterventioner vid vanliga psykiska sjukdomar) som är en del av EPSOs forskningsprogram New Ways.

Mer information om projektet och om forskningsprogrammet finns att läsa på New Ways hemsida.

UNDERVISNING

VT 2015

Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi

FHV511 Folkhälsoarbete i praktiken, 7,5hp

HT 2014

Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi

FHE110 Introduktion till folkhälsovetenskap, 15hp

FHX500/FHX510 Tillämpad folkhälsovetenskap, 15hp/7,5hp

Strimman: Kommunicera din kompetens, 1,5hp

MPH300 Public Health Work, 30hp (Masterprogrammet)

Läkarprogrammet

LÄG016 Introduktion, 1,5hp

HT 2013

Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi

FHV710 Welfare, Economy, Work and Health 15 hp (Masterprogrammet)