Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Christina Thomsen Thörnqvist

Professor

Avdelningen för filosofi och
filologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
T249
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Christina Thomsen Thörnqvist

 • Ämne: Latin
 • Akademisk grad: FD, Docent
 • Tjänstetitel: Professor i latin
 • Tjänsterum: J572
 • Besökstid: Enligt överenskommelse

Biografi

 • (2019–) Projektledare för forskningsprojektet "En lucka i vårt vetande: Den medeltida aristoteliska logiken 1240–1360" finansierat av Vetenskapsrådet 2019–2024. Projektet är ett samarbete med Laurent Cesalli, Université de Gèneve, och Leone Gazziero, Université de Lille.
 • (2019–): Ordförande i programrådet för Masterprogram i Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi
 • (2016-): Professor i latin, GU
 • (2013–2019) Projektledare för forskningsprogrammet "Representation och verklighet: Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen" finansierat av Riksbankens jubileumsfond 2013–2019
 • (2013–) Medlem i SIEPM (Societé Internationale pour l'Étude de la Philosophie Mediévale)
 • (2014–2016) Prefekt för Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
 • (2011–2013) Vicedekan för utbildning, Humanistiska fakulteten.
 • (2011–2012) Ledamot i Grundviginstitutets referensgrupp.
 • (2011–2012) Programkoordinator för Kandidatprogram i Liberal Arts (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
 • (2010–2016) Universitetslektor i latin, GU
 • (2009–2011) Utredare vid Humanistiska fakultetskansliet
 • (2009–2011) Nätverksledare för "Den aristoteliska traditionen. Receptionen av Aristoteles verk under medeltiden" – ett dansk-svenskt forskarnätverk finansierat av Riksbankens jubileumsfond.
 • (2009–2015) Knuten som samarbetspartner till projektet: "Virkningshistorie vendt på hovedet. At læse Aristoteles med middelalderens og 15.-1600 tallets briller": http://cat.saxo.ku.dk/english/partners/
 • (2008–) Docent (GU)
 • (2008–2009) Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet: “‘Anonymus Aurelianensis III’: Den tidigaste kända latinska kommentaren till Aristoteles Första analytik”; se http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=50698.
 • (2006) Vik. universitetslektor i latin, GU
 • (2002–2007) Forskarassistent i latin: Rekyteringstjänst finansierad av Vetenskapsrådet: Forskningsprojekt: Kritisk edition av Boethius ‘Introductio ad syllogismos categoricos’
 • (2001) Doktorsexamen i latin: “Anicii Manlii Severini Boethii De syllogismo categorico. Critical edition with an introduction”
 • (1998–) Undervisning i latin på samtliga nivåer samt uppsatshandledning

Forskningsområden

 • Klassisk filologi
 • Textkritik och editionsteknik
 • Filosofihistoria
 • Den latinska receptionen av den aristoteliska logiken, isht syllogistiken
 • Den latinska receptionen av Aristoteles Parva naturalia, isht De somno et vigilia, De insomniis och De divinatione per somnum

Kommande publikationer 2019–2020

Kapitel i bok

i) “Aristotle and his Early Latin Commentators on Motion and Memory in Sleep” i (1) nedan

ii) “How Dreams are Made. Some Latin Commentators on Dream Formation in Aristotle’s De insomniis” i (1), vol. 2, nedan iii) “Affected by the Matter. The Question of Plant Perception in the Medieval Latin Tradition” i (1), vol. 2, nedan

iv) "A Stain on the Bronze: Some Medieval Latin Commentators on De insomniis 2.459b23–460a23" i proceedings från Mind and Body: Aspects of Medieval Natural Philosophy, Lodz June 13–14th 2019, ed. M. Gensler, M. Mansfeld, M. Michałowska, Historical-Analytical Studies on Nature, Mind and Action, Springer.

Kritisk edition med inledning och kommentar

Siger of Brabant(?) and Anonymus Angelicani 549: Quaestiones super librum De somno et vigilia (MSS Rome, Bibl. Angel., 549, and München, BSB, Clm. 9559).

Marsilius av Inghen: Quaestiones super librum De somno et vigilia

Simon av Faversham: Quaestiones super Analytica priora Aristotelis

Antologier/övriga redaktörsuppdrag

(1) Memory and Recollection in the Aristotelian Tradition: Essays on the Reception of Aristotle’s De memoria et reminiscentia (med Véronique Decaix, Université Paris 1). Studia artistarum, Brepols Publishers.

(2) Sense Perception and Concept Formation in the Aristotelian Tradition (utg. m. Juhana Toivanen) vol. 1. Sense Perception in the Aristotelian Tradition, vol. 2. Sleep and Dreams in the Aristotelian Tradition, vol. 3. Concept formation in the Aristotelian Tradition