Länkstig

Christina Hansen

Forskare, biträdande

Institutionen för globala
studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Christina Hansen

Christina Hansen är biträdande forskare vid Centrum för global migration (CGM), Institutionen för globala studier, inom EU:s Horizon 2020-projekt MERGING: Housing for immigrants and community integration in Europe and beyond: Strategies, policies, dwellings, and governance. Projektet sammanför sju discipliner från tio partnerorganisationer från sex europeiska länder för att testa ett innovativt tillvägagångssätt som syftar till att underlätta och säkerställa hållbarheten i migranters integrationsprocess.

Hansen arbetade tidigare som projektforskare vid Malmö universitet inom EU:s Horizon 2020-projekt MIMY: Empowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions. Projektet satte unga migranter i centrum för kunskapande om deras motståndskraft, motstånd och integration och effekterna av överlappande sociala ojämlikheter.

Hansen har en doktorsexamen i Internationell migration och etniska relationer (IMER). Hennes doktorsavhandling – Solidarity in Diversity: Activism as a Pathway of Migrant Emplacement in Malmö – fick utmärkelsen Årets avhandling 2020 vid Malmö universitet. Avhandlingen undersöker hur migration och nyliberal omvandling av stadsrummet uppfattas och förhandlas, med hjälp av etnografiska metoder och egna erfarenheter av aktivism, med fokus på radikala vänsteraktivisters kollektiva handlingar. I synnerhet fokuserar Hansens avhandling på den radikal aktivismens motstånd mot processer av bortträngning och fråntagande genom att konstruera alternativa socioekonomiska strukturer och allmänningar.

Christina Hansens forskningsintressen är:

  • Migration och etnicitetsstudier
  • Urbana studier
  • Sociala rörelser
  • Etnografiska metoder

Mer information om Hansens forskning finns på ORCID.

Undervisning

Christina Hansen har koordinerat kurser, undervisat och handlett studenter, främst inom genusvetenskap, internationell migration och etniska relationer, hållbar stadsutveckling och mänskliga rättigheter.