Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Charlotta Hanner Nordstrand

Om Charlotta Hanner Nordstrand

Undervisningsområden

- Bebyggelsehistoria med tyngdpunkt på medeltid tom 1800-talet - Ikonografi - Konsthistoria inklusive stilhistoria, med tyngdpunkt på medeltid till och med 1800-tal - Kulturhistoria - Kyrklig arkitektur, inredning och föremål - Uppsatsproduktion inklusive metod och formalia Forskningsområden

- Det kyrkliga kulturarvet - Senromersk och bysantinsk tidigkristen kyrklig konst och arkitektur - 1800-talet med periodens konstbildning, museibildning och konstproduktion.

Forskningsprojekt: Kyrkliga föremål - beskrivande lexikon

Projektet bedrivs med medel från KAE, Kyrkoantikvarisk ersättning. Totalt har budgeten omfattat 1342 tkr och har ett beräknat slutdatum i juni 2015. Arbetet började med en förstudie åren 2010-11.

I lexikonet finns över 400 olika föremål beskrivna. Det är allt från smått, som cingulum och patén till den stora kyrkorgeln. En värld av föremålstyper, alla med sin egen innebörd och historia. Under 3,5  år har en tre redaktörer (en textilkonservator och två konsthistoriker), två illustratörer och en (oavlönad) fotograf arbetat med att beskriva, illustrera och fotografera föremålen. Jag är projektledare och en av redaktörerna. Lexikonet är skrivet för att hjälpa konservatorer, antikvarier, kyrkovaktmästare, kyrkvärdar, präster, diakoner, allmänhet och kanske även kyrkoturister att känna igen och sätta namn på de kyrkliga föremålen så att de kan förstås, vårdas och förvaras på bästa sätt. Lexikonet tar upp alla typer av föremål som funnits i bruk i svenska kyrkor från medeltiden fram till nutid. Därmed beskrivs även föremål som idag inte längre brukas och som ibland enbart betraktas som historiska. Beskrivningarna bygger på studier av många källor vilka redovisas i källförteckningen. Utgångspunkten i beskrivningen har ofta varit ett fotografi taget inom redaktionsgruppen eller foton från Historiska museets databas, Kringla eller ATA. Dessa för lexikonets framväxt så viktiga foton har därefter tecknats för att åstadkomma en mera allmängiltig form.