Länkstig

Changgui Lin

Forskare

Institutionen för
geovetenskaper
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Changgui Lin

Forskningsintressen:

Klimatförändringar och klimatmodellering med ögon på den tibetanska platån (TP). För närvarande, min forskning vid Göteborgs universitet fokuserar på vattnets kretslopp förändringar under TP. Kan modeller fungerar bra för TP regionen? Vilka faktorer skriver brist på modellsimuleringar, ESP. för utfällningen? De observations frågor? Med stöd av projekt från både Sverige och Kina, jag arbetar på de frågor som nämns ovan och försöka presentera en 4D produkt av utfällningsbart vatten med hjälp av WRF assimilation modellen, som kan bidra till att bättre förstå vattnets kretslopp över TP.