Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Catarina Bertilsson

Om Catarina Bertilsson

Presentation

Arbetar i projektet ”Svenskt HällristningsForskningsArkiv”(SHFA) via Göteborgs universitet, vid institutionen för Historiska studier, men är placerad på Vitlycke museum, mitt i Tanums Världsarv. Mitt huvudansvar där är digitalisering och identifiering av hällristningar med länkning till FMIS (RAÄ) och långtidslagring via SND (GU). Koordinering och sammanställning av underlag för forskningsansökningar, skapande av fortlöpande arbetsrutiner, samt informationsförmedling. Webansvarig för SHFA:s hemsida, www.shfa.se . Jag är alltså spindeln i projektnätet.

Har precis uppnått 30 årsgränsen för NOR - Nit och Redlighet i rikets tjänst.

Här nedan ett koncentrat om arbetsuppgifter under åren på RAÄ.

Arbetade sedan 1979 på Riksantikvarieämbetets Fornminnesavdelning, som fornminnesinventerare och senare platsledare fram till 1987 och sedan som handläggare av fornminnesärenden och kulturhistoriskt urval vid RAÄ:s analoga Fornminnesregister på Kunskapsavdelningen.

Därefter som handläggare i det digitala Fornminnesinformationssystemet FMIS, på Avdelningen för informationsförmedling. År 2008 delades RAÄ upp i två halvor varav min arbetsplats skulle flytta till Gotland. Men med tre stora omorganisationer och 28 års arbete i stadsförvaltningen bakom mig sa jag då upp mig och flyttade till Tanum för att ingå i SHFA - projektet på heltid.

Inom RAÄ arbetade jag också med kulturminnesvård, fornlämningsbegrepp med antikvarisk bedömning, och förmedling av digital information och webbkommunikation. Kan dokumentations- och registreringsrutiner i avancerade databaser, samt skanning och rektifiering av kartdata med registrering i Geodatabank på RAÄ/LMV. Arbetade även med antikvariskt kulturhistoriskt urval för TOP-och Vägkartorna. Ingick i arbets- och referensgrupper inför det digitala FMIS och därtill hörande utbildningspaket. Har expertkunskaper om hällristningar, dokumentation och registrering, samt även erfarenhet av skanning och digital bildhantering, hållbar långtidslagring enligt ABM-norm och redigering enligt Pictor, Fotoenheten på RAÄ. Arbetade även en kortare tid med RAÄ:s Förlags Nätbokhandel.

I ett tidigare liv innan studier på Stockholm universitet i Konstvetenskap, Antikens kultur och samhällsliv, samt Nordeuropeisk arkeologi, har jag också en design- och tecknarutbildning med erfarenhet av kreativt konstnärligt arbete och formgivning av bland annat textilmönster, layout samt utställningsverksamhet.

Projektarbetet SHFA

Svenskt HällristningsForskningsArkiv (SHFA) startade hösten 2007 som ett projekt via Göteborgs universitet, med mål att bygga upp ett nationellt arkiv för dokumentation och forskning. Projektets placering är i Tanum, Bohuslän. Med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskaps Rådet och Riksantikvarieämbetets FoU medel, samt senare även från Kungliga Vitterhetsakademien fortskrider projektet.

SHFA:s uppgift är att utarbeta tillämpningsbara metoder för inventering, digitalisering, förmedling, visualisering och långtidslagring av hällristningsdokumentation, samt webb. Även vidareutveckling av dokumentationstekniker ingår i projektet. Jag har ansvaret för digitalisering, utveckling och utbildning vid SHFA skanningscentral som är belägen på Vitlycke museum. Webbansvaret ligger också på mig.

Projektarbeten

Parallellt med arbetet på RAÄ har jag deltagit i flera EU-projekt med internationell anknytning, som gäller dokumentation och registrering av hällristningar, förutom länderna i Norden, även i världsarven Valcamonica, Italien och FozCôa, Portugal. I mina uppgifter ingick ansvaret för utbildning, fältarbete, utbyte av arbetsmetoder, dokumentationsstandarder, samt tillsammans med datakonsult utveckling av registreringssystem. Projekten är;

Luftföroreningsprojektet, Nordisk Bergkunst, Interreg II-projekt med "Hällristningar i gränsbygd", Raphael-Kultur 2000-projekt "RockCare" Tanums Kulturarvslaboratorium, och RANE (Rock Art in Northern Europe).