Länkstig

Birgitta Jännebring

Forskningssamordnare

Statsvetenskapliga
institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A510
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Birgitta Jännebring

Presentation

Samordnar forskningen vid Centrum för Europaforskning (CERGU) som är en tvärvetenskaplig centrumbildning med finansiering från Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga och Humanistiska fakulteten. Läs mer om CERGU

Birgitta är anställd vid Statsvetenskapliga institutionen eftersom centrumbildningar genom rektorsbeslut saknar anställningsrättigheter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Bereder ekonomiska frågor såsom budget och bokslut. Ansvarar för löpande ekonomiarbete samt redovisning/uppföljning av såväl anslagsforskning som externfinansierade projekt inom CERGU. * Medlem i CERGU:s ledningsgrupp. Sekreterare i styrgruppen. * Informationsansvarig och hemsidesansvarig på CERGU. * Arrangerar internationella konferenser och seminarier på CERGU. * Samordnar CERGU:s verksamhet vid olika fakulteter i personaltekniska och ekonomiska frågor. * Utgör forskningsstöd inom CERGU:s nätverk (t.ex vid projektansökan och redovisning). * Är inköpsansvarig på CERGU. * Redigerar och expedierar publikationer, inklusive teknisk granskning.