Länkstig

Birger Simonson

Om Birger Simonson

Sedan förste juli 2012 är Birger Simonson dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Han är tjänstledig från arbetet vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap t o m 2018 06 30.

Bakgrund Disputerade i historia vid GU 1985 på en avhandling om utvecklingen av en politisk strategi i socialdemokratin. Docent 1991 och professor 2001 vid samma institution. Var föreståndare vid Centrum för arbetsvetenskap år 2000-2001 och prefekt vid Institutionen för arbetsvetenskap 2001-2006. Har därefter lett forskarutbildningen vid samma institution.

Forskningsintresse Jag har studerat utvecklingen av strategier för erövring och behållande av makt i den tidigare svenska socialdemomkratin och i efterkrigstidens svenska fackföreningsrörelse. Jag har också forskat om integration av invandrare på den svenska arbetsmarknaden.

Undervisning På grundnivå undervisar jag i arbetsvetarprogrammet och är där kursansvarig för delkurserna Arbetsmarknad i nationell och internationell belysning samt uppsatskursen. På avancerad nivå undervisar jag på magisterkursen i arbetsvetenskap. På forskarnivå är jag kursansvarig för och undervisar på kurserna Arbetsvetenskapens klassiker och Arbetsvetenskapens discipliner.

Samverkan Utvärdering av Storstadssatsningen 2001-2004 Utvärdering av Ungdomsarbetslöshetsprojektet UPP 2012 Ordförande i TAMs forskningsråd sedan 2008 Föreståndare för Centrumbildningen Work and Employment (WE) – ett samarbete mellan GU och Chalmers från 2012 Föreläsningar om arbetsmarknad, ungdomsarbetslöshet mm för Arbetsförmedlingen och Göteborgsregionen