Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Benjamin Kutrowski Valente

Om Benjamin Kutrowski Valente

Projektbeskrivning

Titel: The evolution and the survival of the dual number in the Old Church Slavic redactions of the Acts of the Apostles

Min forskning handlar om numerus dualis i fornkyrkoslaviska, om dess utveckling och dess överlevnad i olika redaktioner av fornkyrkoslaviska från ca 1000- till ca början av 1600-talet. Huvudmaterialet är Apostlagärningarna, på grund av textens stora antal dualiskontexter, men även andra källor av icke-liturgisk karaktär examineras för jämförelser.

Syftet med arbetet är (1) att undersöka dualisbruket och dess avtagande, alternativt överlevnad i olika fornkyrkoslaviska redaktioner av Apostlagärningarna, eftersom det varierar mycket från en redaktion till en annan; (2) att försöka fastställa en tydlig kronologi av dualisbrukets försvagande i fornkyrkoslaviska och mer allmänt i slaviska språk, eftersom kategorin har försvunnit från de allra flesta slaviska språk, förutom slovenska, hög- och lågsorbiska och kasjubiska; (3) att försöka ge en förklaring till dess försvinnande, alternativt dess överlevnad.

Projektet har också för syfte att bidra till forskningen om dualis i slaviska språk, som har pågått i över hundra år, men främst fokuserat på enskilda moderna språk och dialekter.