Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Baharan Kazemi

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Baharan Kazemi

Avhandlingen utgår från frågan hur ensamkommande barn konstrueras som ett socialt problem. Genom diskursiv läsning av policydokument som varit centrala i det senaste decenniets reformer, görs en analys av vilka förförståelser som finns om de personer som ibland definieras som ”ensamkommande barn”. Avhandlingen syftar till att synliggöra föreställningar kopplade till barndomsideal, koloniala relationer och välfärdsstatens gränser, samt att sätta de aktuella reformerna i ett politiskt och historiskt sammanhang.