Länkstig

Håkan Magnusson

Universitetsadjunkt

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Håkan Magnusson

Håkan Magnusson är scenograf, performer och pedagog. Han har en examen i scenografi från Dramatiska institutet och har arbetat många år med scenkonst och konst, inom såväl institutioner, fria grupper och med egna projekt. Han har flera års pedagogiska och didaktiska studier inom teaterområdet. Bland annat, studier hos "Institutet för scenkonst" Italien, en Master i teaterpedagogik (2012) Köpenhamn/Berlin och en pågående Magister i Drama tillämpad teater på Stockholm universitet. Han ledde och byggde upp utbildningen Scenproduktion på K3 Malmö universitet. Scenproduktion var ett kandidatprogram inom designämnena rum, ljus, och ljud.

Håkan undervisar i scenografi, kostym, devising och view point – dessa områden är även det som han rör sig i som konstnär. Nu senast med gruppen "Kollaborativet" i Malmö.

https://håkanmagnusson.se