Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Astrid Hylén

Doktorand

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22 B
41319 Göteborg
Rumsnummer
5128
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Astrid Hylén

Jag undersöker hur biogena ämnens cykler i sediment ändras under olika syreförhållanden. Jag jobbar i både marina och brackvattenområden, fokus är framförallt kväve och fosfor. Mitt huvudsakliga arbete rör de biogeokemiska effekterna efter ett stor vatteninflöde till Östersjön, vilket syresatte delar av havsbotten som tidigare varit syrefria. Vi utför våra studier med bentiska kammarlandare, med vilka vi kan mäta utbytet av olika ämnen mellan sediment och vatten.