Länkstig

Arman Romiani

Doktorand/projektassistent

Avd för
radiofysik
Besöksadress
Gula stråket 2 B SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Arman Romiani

Jag är en fysiker i grunden som idag forskar inom radionuklidterapi. Med det övergripande syftet att studera ifall behandling med radioaktiva läkemedel kan förbättra utfallet för barn med neuroblastom. Det radioaktiva läkemedelet som vi studerat är Lu-177-octreotate. Merparten av våra studier sker prekliniskt, där vi främst använder oss utav en xenograft-modell.