Länkstig

Ann Zetterqvist

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och
teknik
Fax
031-786 22 44
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 461
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ann Zetterqvist

Forskningsintressen Mina forskningsintressen har fokus på undervisning och lärande i naturvetenskap och teknik. Det är särskilt några områden som engagerar mig i dagsläget:

  • Elevers lärande och kunskaper i naturvetenskap och teknik
  • Lärares ämnesdidaktiska kompetens (dvs kompetens att undervisa och skapa goda lärmöjligheter när det gäller olika ämnesinnehåll)
  • Formativ bedömning i undervisning och andra lärsituationer

Det är enligt min uppfattning angeläget att forskningsresultat inom pedagogik och didaktik kommer skolan till godo. Därför har jag tillsammans med andra arbetat en hel del med att skriva om egna och andras forsknings- och utvärderingsresultat i olika publikationer så att lärare och lärarstudenter kan använda dem i sina verksamheter.   Undervisningsintressen Min undervisning är främst inom lärarutbildningen. Jag undervisar gärna i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och särskilt biologi. Handledning och examination av examensarbeten ingår också i min tjänst. Fortbildning för verksamma lärare och lärarutbildare är ytterligare ett undervisningsintresse som ofta handlar om att kommunicera och diskutera ämnesdidaktiska forskningsresultat inom naturvetenskap och teknik så att de kommer till användning i undervisningen.

Jag är biträdande handledare för en doktorand vars avhandlingsarbete handlar om fysik som lärområde i förskolan.

Nyckelord Didaktik, ämnesdidaktisk kompetens, lärande, undervisning, formativ bedömning, designstudier, lärstudier, naturvetenskap, biologi, evolution, teknik, skola, förskola.

Länkar till forskningsmiljöer och projekt