Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ann Parinder

Universitetslektor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ann Parinder

Ann Parinder, Lektor verksam på institutionen sedan 2002 och försvarade 2012 sin doktorsavhendling med titeln "Ungdomars matval - erfarenheter, visioner och miljöargument i eget hushåll”.

Anns doktorandprojekt var knutet till den transdisciplinära forskarskolan ”Klimat och Mobilitet”, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum. Utgångspunkten i avhandlingsarbetet var att utifrån ett hushållsvetenskapligt perspektiv med fokus på miljö och klimat studera ungdomars matval. Syftet med avhandlingen var att bidra med ny kunskap om hur ungdomar som nyligen flyttat till eget hushåll och därmed har eget ansvar för mathållningen resonerar kring och presenterar val av mat. En särskild betoning på miljö och klimatpåverkan ingick i analysen liksom hur nya erfarenheter och rutiner formas i en situation där vanor från uppväxten bryts eller befästs och där interaktioner med andra i omgivningen och familjen sker under nya betingelser. Avhandlingens forskningsfrågor inkluderade: Hur resonerar ungdomar kring val av mat och hur beskriver de tidigare erfarenheter och framtida visioner kring mat? Vilka matval presenterar ungdomar för omgivningen och vilka former tar dessa presentationer? Hur resonerar ungdomarna om sina val av mat i relation till miljö och klimat?

Idag arbetar Ann främst med ämneslärarutbildningen, inriktning hem- och konsumentkunskap och är inriktningsansvarig för utbildningen.