Länkstig

Anne Dragemark Oscarson

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
svenska
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 472
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anne Dragemark Oscarson

Forskningsintressen Anne Dragemark Oscarson är disputerad i ämnesdidaktik med en avhandling som berör svenska gymnasieelevers egna bedömningar av sina skriftliga färdigheter i engelska. Hennes huvudsakliga forskningsområde är elever och studenters självbedömningar av produktiva färdigheter i språk – dvs. att skriva och tala. Intresseområdet berör på så sätt även allmän språkdidaktik, språkvetenskap, språkbedömning, inlärningspsykologi och motivationspsykologi. Frågeställningar som hon intresserar sig speciellt för handlar därför till exempel om elevers/ studenters och lärares upplevelser om det finns områden som språkinläraren själv kan bedöma bättre än en extern bedömare, vilka konsekvenser själv- och/eller kamratbedömning har på deras språkinlärning och om dessa praktiker hjälper att ge dem en mer realistisk bild av sina språkfärdigheter.

Med en bakgrund som provkonstruktör har hon även ett stort intresse för summativa bedömningar och speciellt hur lärarstudenter uppfattar och förstår olika former av bedömningspraktik. För närvarande är hon projektledare för VR-projektet: Att utveckla summativ bedömarkompetens: En longitudinell studie av språklärarstudenter och nyexaminerade språklärare 2019-2021 (ΣALLT). https://www.gu.se/forskning/sallt https://www.gu.se/en/research/sallt

Undervisningsintressen Anne Dragemark Oscarson undervisar, föreläser och handleder/examinerar i huvudsak inom ämneslärarutbildningen i engelska men även inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, allmän språkdidaktik (och ibland svenskdidaktik), högskolepedagogik, samt om alternativa bedömningsformer och skriv- och språkutveckling.

Nyckelord Självbedömning, formativ bedömning, elevautonomi, produktiva färdigheter, skrivprocessen, engelska, summativa bedömningar, lärarkognition, bedömningslitteracitet

Länkar till forskningsmiljöer och projekt

LENTEC Learning English for Technical Purposes Lärande och bedömning i främmande språk

Att utveckla summativ bedömarkompetens: En longitudinell studie av språklärarstudenter och nyexaminerade språklärare (ΣALLT). https://www.gu.se/forskning/sallt https://www.gu.se/en/research/sallt