Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna Nordling

Kanslichef

Humanistiska
fakultetskansliet
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna Nordling

Ingår i fakultetens ledningsgrupp. Planering av prefektrådets sammanträden. Leder och fördelar arbetet inom kansliet. Har på dekanens delegation ansvar för kansliets ekonomi, personal, miljö, arbetsmiljö och likabehandling. Ger administrativt stöd till dekanens prefektråd. Utredningsstöd inom framför allt utbildningsområdet.

  • Handläggare för akademiska ceremonier och pedagogiskt pris
  • Samordnare för den samlade årsredovisningen
  • Arkivsamordnare för kansliet jämte fakultetssamordnaren
  • Sammankallande för nätverk med institutionernas administrativa chefer