Länkstig

Anna Mybeck

IT-tjänsteansvarig

IT-GEMENSAMT
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Anna Mybeck

Objektledare för objekt Digital arbetsplats.

Arbetar också för förvaltning av Samarbetsverktyget.