Länkstig

Anna Gunnarsdotter Grönberg

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D343
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna Gunnarsdotter Grönberg

Forskning

Jag intresserar mig främst för sociolingvistik, i synnerhet språklig variation och förändring ur olika perspektiv. Exempelvis dialektutjämning, sociodialektologi, språk och kön/intersektionalitet, ungdomsspråk och kritisk diskursanalys. I min avhandling Ungdomar och dialekt i Alingsås (2004) kombinerade jag alla dessa utom kritisk diskursanalys. Jag har många strängar på mina lyror och har även intresserat mig för isländsk grammatik och översättningsteori.

Pågående forskningsprojekt

 • Dialekttrender i Alingsåstrakten En longitudinell studie i realtid av dialektutjämning. Materialet består av ljudinspelningar med skolelever i Alingsås stad och den mindre tätorten Sollebrunn från 1998 (mitt avhandlingsmaterial) och 2007 samt inspelningar som ska göras 2020-2021. Nyinspelningarna ska dels göras med skolelever, dels med informanter från 1998 och 2007 i den mån det går. Med största sannolikhet har bruket av västgötska drag minskat sen 90-talet - men är det standard eller göteborgska som haft mest påverkan? 1998 hade elever från Sollebrunn mer göteborgska än Alingsåselever - är det fortfarande så? Göteborgskan har också förändrats under tiden - vilken göteborgska är det som påverkar? 
 • Var ligger bamba? En jämförelse över tid om hur, var och varför äldre göteborgsord som bamba används. Studien illustrerar både dialektutjämning (förändring mot standardspråket) och den speciella situationen i Västsverige där Göteborg har stort inflytande.  
 • Fru eller fröken? Många resebolag kräver att kvinnliga resenärer måste uppge om de är fru eller fröken vid bokning medan män automatiskt får titeln herr. Varför? Har de små orden någon betydelse? Hör mer i ett inslag i Språket i P1, 17/12 2013.

 

Undervisning

Även min undervisning handlar ofta om språklig variation och förändring. Jag har främst undervisat och handlett på olika kurser om sociolingvistik. Andra ämnen är bl.a. isländska, nordenkunskap, grannspråk, språktypologi, fonologi, språk och kön, ungdomsspråk, översättning, dialektologi, ortnamn, personnamn, språkhistoria.

 

Översättning

Periodvis översätter jag isländsk skönlitteratur till svenska. Nämnas kan Skugga-Baldur (2005) av Sjón, som han fick Nordiska rådets litteraturpris för, och två tåtar (sagor i novellformat) i Islänningasagorna (2014) som gavs ut i fem band redigerade av Kristinn Jóhannesson, Gunnar D. Hansson & Karl G. Johansson.

 

Länkar

Utvalda populärvetenskpliga artiklar

Medverkan, omnämnanden och citat i massmedia

 • "Efter en uppväxt med ordlekande fann hon det helt naturligt att bli språkvetare, specialiserad på sociolingvistik." Språktidningen 5/2016.
 • Reportage om pronomenet en (som i "en gör så gott en kan"), Studio Ett i P1, 6/10 2014
 • Inslag om fröken och fru, Språket i P1, 17/12 2013
 • "- La har fått en annan laddning än tidigare. Man kan faktiskt välja att använda la för att betona sin regionala tillhörighet," Språktidningen 4/2010.
 • "... skrev i AT [Alingsås tidning] att Nolhaga och Nolby tidigare hette Nordhaga respektive Nordby. Därmed punkterades en med modersmjölken insupen sanning att det var härifrån som benämningen nolor (potatis) kom.." Wadbring 2008.
 • "– Jag, som var ung på åttiotalet, bär med mig typ, till exempel. Bautastor som man också sa då är däremot helt ute." Språktidningen 8/2007.
 • "Språkliga julnötter." Aftonbladet 2000-12-07.
 • "Islänningen Sjóns prisbelönta kortroman Skugga-Baldur är ett minimalistiskt mästerverk, /.../ suveränt tolkad till svenska av Anna Gunnarsdotter Grönberg." SvD 2015-12-11.
 • "Översättaren har uppenbarligen gjort sitt jobb." SvD 2004-04-01