Länkstig

Anna-Karin Ring

Forskningsingenjör

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22 B
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Anna-Karin Ring

Jag är anställd i Kerstin Johannessons och Carl Andrés grupp som ansvarig för molekylärlaboratoriet på Sven Lovén Center - Tjärnö.

Arbetsuppgifter Allmän skötsel av labutrymmen och apparatur. DNA extraktion, PCR, gelelektrofores, CE Fragmentanalys, databearbetning.

Introduktion av nya användare till laboratoriet, rutiner och apparatur. Kemikaliehantering inklusive riskbedömningar. Vi använder kemikalieregistret KLARA på labbet.

Molekylär-laboratoriet är uppdelat i två sektioner: DNA-labb för bland annat DNA extraktion och PCR förberedelse Post-PCR labb PCR:er, Agarosgel-station, sekvensator från Beckman Coulter

Jag är även ansvarig för mikrobilogilaboratoriet, där utrusning för bakteriearbete finns.

Du kan kontakta mig som representant för: Göteborgs universitets referensgrupp för kemikalier SLC-Tjärnös Lab/kommunikationsform

Vi på labbet tycker att det är viktigt med miljöarbete och arbetsmiljö

Kemikaliesubstitutioner på molekylärlabb:

Etidiumbromid (mutagent ämne klass 1,2) byttes ut till GelRed (För säkerhets skull följs samma rutiner som för EtBr). TBE-buffer (innehåller borsyra, reproduktionsstörande ämne som finns med på KI:s PRIO-lista) byttes ut till TAE-buffer för rutinmässig gelelektrofores. Vill du veta mer om kemikaliesubstitutioner? Besök Nationella substitutionsgruppens hemsida.