Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anette Överbring

Personalhandläggare

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D363
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anette Överbring

Arbetsuppgifter personalhandläggare:

* Rekrytering

Helhetsansvar av den administrativa processen kring rekrytering på institutionen. Tar fram förslag på annonser, kalla till intervju, administration kring sakkunniga etc. Personalansvarig LFN (lärarförslagsnämden). Kontaktperson mot MBL.

* Ansvarig med överblick för personalanställningar inom institutionen (intermittenta, visstid etc.) Löpande ha en överblick och rapportera/ta fram förslag till Ledning vid behov.

* Introduktion av nyanställda

Helhetsansvar tillsammans med Ledningen kring introduktionen av nyanställda.

Ansvarig för ny dator och rum.

Ansvarig för att boka in första arbetsdag och ge information och rundvisning.

* Handläggning av beslut i personalrelaterade frågor

Beslut om delegationer och uppdragstillägg till prefekter och studierektorer

Kontaktperson mot MBL i personalrelaterade frågor.

* Rehab

Ta upp personer som riskerar bli långtidssjukskrivna med Ledningen. Går på rehabmöten, dokumentera och följa upp. Äger processen tillsammans med Ledningen.

Kontaktperson mot feelgood.

* Ledningsgrupp

* Behörighetsansvarig

Tilldela x-konto och e-postadresser/sändlistor samt Guria.

* Arbetsmiljö

Sammankallande till arbetsmiljögruppen och sekreterare på arbetsmiljömötena.
Planerar in arbetsmiljöronder under året och dokumenterar dessa.

Första mottagare i Guria vid incidentrapportering.

* Primula

Uppföljning: Sjukfrånvaro; Ledigheter, Anställn./provanställn./lönetillägg upphör, LAS beräkning, Pensionsavgångar, PA bevakning.

Handlägga: Anställningar - nya/avslut; Anställningar - varsel/besked; Ledigheter; Sjuk/friskvårdsanmälan; Kompetens (högskolepedagogiska meriter, docent etc).

* Övrigt

POP administratör