Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anette Jahnke

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anette Jahnke

Forskningsintressen Jag är intresserad av den praktiska kunskapens betydelse för yrkesverksammas kunskapsutveckling och organisationers förändringsarbete. I huvudsak är jag inriktad på lärare och rektorer och skolans förändringsarbete. I min forskning har jag studerat, både empiriskt och teoretiskt, kunskapens natur och kunskap som inte är verbaliserad. Jag har en bakgrund inom forskningsämnet Yrkeskunnande och teknologi vid Kungliga tekniska högskolan som utvecklades under  90-talet med rötter i forskningsinstitutet Arbetslivscentrum. Min avhandling är inom professionspraxis vid Nord Univerisitetet, Bodø, Norge. I mitt avhandlingsarbete har jag analyserat fyra olika praktiker som skapar skolans matematikutbildning – kursplaneskrivarens, lärarens, rektorns och matematikerns. Ett annat forskningsintresse är utformning, genomförande och uppföljning av statliga reformer (till exempel styrdokument eller utbildningsinsatser) och dess betydelse för skolans och olika professioners utveckling.  Min forskning är hermeneutiskt och fenomenologiskt inriktad

Jag har sedan tidigare en licentiatexamen i matematik från Chalmers tekniska högskola. 

Utbildnings- och undervisningsintresse VId instititionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) undervisar jag framför allt på det Nordiska masterprogrammet i aktionsforskning (NoMia). 

Jag har tidgare (2005–2017) arbetat främst med uppdragsutbildningar vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Arbetet vid NCM bestod av att vara projektledare för statliga kompetensutvecklingsinsatser för lärare, rektorer eller högskolelärare på uppdrag av Skolverket, huvudmän eller regeringen. Till exempel, var jag mellan 2012-2016 projektledare för NCM:s arbete med Matematiklyftet. Jag ansvarade även för genomförandet av utbildningen för rektorer inom Matematiklyftet på uppdrag av Skolverket. 

Speciellt är jag intresserad av att skapa utbildningar som till innehåll och form använder sig av och fördjupar deltagarnas erfarenhetsbaserad och ofta oformulerad kunskap som utvecklats i deras yrkespraktik, och att därmed, deras praktik också vidareutvecklas.

Jag kombinerar min lektorstjänst vid IPS med att även arbeta som projekt/processledare för FoU-program vid det fristående forskningsinstiutet Ifous i Stockholm. 

Nyckelord praktisk kunskap, yrkeskunnande, profession, förändring, kunskapssyn, lärande, skolutveckling, matematikdidaktik, hermeneutik.