Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

André Menke

Utbildningshandläggare

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om André Menke

Bakgrund

Jag jobbar som utbildningshandläggare på Högskolan för scen och musik. Jag har en bakgrund som disputerad litteraturvetare och har tidigare jobbat som lärare, forskare och administratör på Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet. Född och uppvuxen är jag i Ruhrområdet i Tyskland, som kanske är mest känt för sitt industriella förflutna, men numera är en region med ett rikt kulturliv och många utbildningsmöjligheter. Själv är jag kanske ett exempel för denna utveckling: Bara två generationer tillbaka var det i kolindustrin min familj tjänade sitt levebröd, medan jag själv hittade mina intressen inom språk, litteratur och människan. Detta ledde till att jag läste tyska (Germanistik) och socialpsykologi/-antropologi vid Ruhr-Universität Bochum. Där tog jag 2006 min kandidatexamen (B.A.) och 2009 även min masterexamen (M.A.).

Däremellan tillbringade jag ett år vid Växjö universitet, där jag omgiven av småländsk skog upptäckte fascinationen med att uppleva en ny kulturell och språklig omgivning. Tillsammans med mitt utpräglade intresse för forskning och undervisning bidrog denna erfarenhet till att jag efter min utbildning sökte mig till Göteborgs universitet för att som doktorand kunna fortsätta i detta spår. I Göteborg, där jag har arbetat sedan 2010, fick jag återigen chansen att leva i en internationell miljö, samtidigt som jag kunde fördjupa mig i yrkesbanan som lärare, forskare och handläggare.

Forskning

Mina forskningsintressen ligger främst inom tyskspråkig samtidslitteratur och popkultur. Jag har dessutom jobbat med frågeställningar om litteratur och rum, inter- och multimedialitet, autofiktionella berättarstrategier och iscensättning av litterära författarskap.

Avhandling

Under åren 2010 till 2014 var jag doktorand vid institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet, där jag disputerade hösten 2014 med en avhandling om pop, litteratur och författarskap i den tyska samtidslitteraturen. Titeln på avhandlingen är Pop, Literatur und Autorschaft. Literarische Strategien und Inszenierungen bei Wolfgang Welt, Rocko Schamoni und Rafael Horzon (länk till GUPEA).

I avhandlingen undersöker jag den så kallade poplitteraturens efterdyningar inom den tyskspråkiga litteraturen efter millennieskiftet, både utifrån ett teoretiskt och idéhistoriskt resonemang och med hjälp av konkreta analyser av tre aktuella författarskap. 

Den litterära pop-traditionen syftar i detta sammanhang på de olika impulserna att ta upp och gestalta referenser till den omgivande popkulturens ytor, medieutbud och konsumtionspreferenser i litterära texter, dvs. referenser till låttexter, filmer, tv, reklam, tidningsartiklar och liknande. Ända sedan 1960-talet har det funnits många exempel på hur författare tagit sig an dessa utvecklingar och försökt skapa sin version av en aktuell och snabb samtidslitteratur. Ofta var dessa impulser förknippade med ifrågasättandet av ett ’klassiskt‘ litteraturbegrepp och karakteriserat av ett ambivalent förhållande mellan ’affirmation‘ och ’subversion‘, ett inslag som redan kännetecknade 60-talets pop art.

I Welts, Schamonis och Horzons berättelser och i deras iscensättningar av sitt författarskap återfinns alla dessa element: Welts skildringar i stil av en minutiös vardagsrealism i boken Doris hilft (2009), Schamonis diskussioner av subkulturens plats i dagens event-samhälle i Tag der geschlossenen Tür (2011) eller Horzons postmoderna berättarspel med estetiska strategier mellan kreativindustri och livskonst i Das weisse Buch (2010) återspeglar bredden av vad som kan rymmas under begreppet ’pop’. I min analys behandlar jag dessa inslag som referenser till olika aspekter av popkulturens historia, vilket inte minst tyder på att det inom popkulturen numera finns en utpräglad tendens till historisering.

Det som är iögenfallande är dessutom hur författarna högst medvetet gestaltar sin identitet och sin mediala författarroll: I nästan alla av böckerna finns en tendens till ett självbiografiskt berättande som varvas med fiktiva element, dvs. att författarna leker med relationen mellan ’fakta‘ och ’fiktion‘ genom att narrativisera sin respektive bakgrund som före detta klubb-arrangörer, musiker eller journalister, men samtidigt skjuta in små ’osäkerhetsmoment‘ som förhindrar en alltför uppenbar identifiering.

Undervisning

Sedan 2009 har jag undervisat på ett antal olika institutioner, ämnen och nivåer både inom universitetsvärlden och inom vuxenutbildningen.

Konferensbidrag (urval)

From counterculture to counter-counterculture and beyond: German pop literature and its reception in the 21st century. Summer School Counterculture and ‚Counterconcept‘, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 15-18 juli 2013.

Christian Krachts Reisetexte. MOVENS: Der reisende Europäer, Göteborgs universitet, 6-9 juni 2013.

Boheme als popkulturelles Narrativ. Was erzählt Pop? Narrative und Archive der Populärkultur, Universität der Künste Berlin, 10-12 januari 2013.

Von Dorfpunks und urbanen Pennern: Figurationen der Boheme und ihre Orte in der Gegenwartsliteratur. Erzählte Städte. Beiträge zu Forschung und Lehre in der europäischen Germanistik, Freie Universität Berlin, 31 maj - 3 juni 2012.

Efter poplitteraturens slut? Perspektiv på skrivsätt mellan apropriation och originalitet i den senaste tyskspråkiga litteraturen. Doktoranddagen 2011: Doktorander vid Institutionen för språk och litteraturer presenterar sina avhandlingsprojekt, Göteborgs universitet, 7 oktober 2011.

Kunst mit Schalk im Nacken: Hybridisierende Schreibformen in der deutschsprachigen Popliteratur am Beispiel von Rocko Schamoni und Rafael Horzon. MOVENS: Kulturbeziehungen / Cultural Relations, Queen Mary College, University of London, 15-19 juni 2011.

„..ich würde mein ganzes Leben aufschreiben, mir fehlte nur der erste Satz. Und Geld.“ Alltags- und Armutsdarstellung bei Wolfgang Welt. Erzählen von Armut in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Göteborgs universitet, 5-7 maj 2011.