Länkstig

Anders Wellsmo

Psykolog

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
405 30 Göteborg

Om Anders Wellsmo

Bakgrund

 • Leg psykolog
 • Leg psykoterapeut
 • Varit verksam som psykoterapeut inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Göteborg.
 • Arbetat som terapeut inom Ungdomsrådgivningen Humlan, Göteborg.
 • Sedan 1987 verksam som privatpraktiserande psykoterapeut.
 • Handledare inom BUP, socialtjänst och institutionsvård.
 • Anordnar kurser i Psykoterapi med ungdomar och unga vuxna.
 • Mångårig erfarenhet som lärare och handledare inom psykologutbildningen.
 • Redaktionsmedlem i facktidskriften Mellanrummet.

Undervisning

 • Ingår i handledarstaben för vuxen, barn- och ungdomsklinisk verksamhet.
 • Lärare på Psykolog- och Psykoterapeutprogrammet.