Länkstig

Anders Dahlgren

Om Anders Dahlgren

Anders Dahlgren är arkitekt (SAR/MSA) och arkitekturhistoriker (fil. dr,) och är förnärvarande post doc-forskare vid Gothenburg Research Institute vid Göteborgs universitet. Dahlgrens forskningsintressen är svensk arkitektur- och stadsbyggnadshistoria.

Dahlgrens post doc-projekt har arbetstiteln "Modernismens stad i Sverige - 1900-talets projekt, 2000-talets arv" och studerar 1900-talets stad i Sverige ur ett historisk perspektiv samt hur de stadsstrukturer som uppfördes under denna tid hanteras idag. 1900-talets stadsutveckling i Sverige innebar att stora områden utanför den traditionella staden togs i anspråk för exploatering. Under 2000-talets första decennier har färre nya större områden anlagts, utan en betydande del av nybyggnationen sker inom den stads- och bebyggelsestruktur som ärvts från 1900-talet. Forskningsprojektet undersöker vilken betydelse det materiella och idémässiga arvet från 1900-talets stadsbyggande har för samtidens byggande och idédebatt.