Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anders Biel

Benämning saknas

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Rumsnummer
467
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Anders Biel

Bakgrund

  • Professor i psykologi vid Göteborgs universitet 2005-
  • Docent i psykologi 1993
  • Fil dr i psykologi 1983

Undervisning

Min huvudsakliga undervisning hänför sig till uppsatskurser på avancerad nivå. 

Forskningsintresse

Min forskning tar avstamp i socialpsykologi med en tonvikt på samhälleliga frågor där strävan efter egennytta kan komma i konflikt med allmännyttan, vad som inom psykologin kallas sociala dilemman. Framför allt studeras miljörelaterade frågor och faktorer som kan få människor att ge avkall på egennyttan.

Pågående forskning

Under senare år har ett antal så kallade etiska fonder introducerats. Motiven till att fondbolag introducerar den här typen av fonder, och att kunderna väljer att investera i dem, undersöks. Ett andra spår i forskningen rör tidsdimensionen i sociala dilemman. Hantering av miljöproblem kan innebära att aktörer bör ge avkall på kortsiktig egennytta till förmån för framtida allmännytta. Klimatfrågan, där människor skall ändra sitt agerande inom en snar framtid för att undvika att bidra till framtida missöden, utgör ett exempel.

Valda publikationer

Biel, A. ; Gärling, T. (red.). (2012). Samhällspsykologi. Malmö: Liber.

Biel, A., Johansson Stenman, O., & Nilsson, A. (2011). The willingness to pay–willingness to accept gap revisited: The role of emotions and moral satisfaction. Journal of Economic Psychology, 32, 908-917.

Jansson, M., Biel, A., Andersson, M., & Gärling, T. (2011). Investment style and perceived drivers of adoption of socially responsible investment among Swedish institutional investors. Journal of Investing, 20, 118-123.

Biel, A., Eek, D., Gärling, T., & Gustafsson, M. (red.). (2008). New issues and paradigms in research on social dilemmas. New York: Springer.

Biel, A., Dahlstrand, U., & Grankvist, G. (2005). Habitual and value-guided purchase behaviour. Ambio, 34, 360-365.