Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anders Agebjörn

Doktorand

Institutionen för svenska
språket
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
K437
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anders Agebjörn

Ämne: Svenska som andraspråk 

Avhandlingsprojekt: Inlärning av grammatisk form och funktion

I mitt avhandlingsprojekt intresserar jag mig för vad för slags kunskap vi tillägnar oss när vi tillägnar oss ett andraspråk. Här följer jag en lång tradition av svensk och internationell forskning om interimspråkets grammatik, det mentala system en språkinlärare gradvis bygger upp under inlärningsprocessen. Genom att kartlägga utvecklingen av allt mer komplexa strukturer – komplexa i den bemärkelsen att fler typer av information (betydelser/funktioner) kopplas ihop med fler språkliga former – hoppas jag öka förståelsen för hur olika kognitiva förmågor/system interagerar hos en flerspråkig individ. I fokus för projektet står relationen mellan konceptuella och syntaktiska strukturer. Jag kommer att använda experimentella metoder för att komma åt dessa olika typer av implicit kunskap.