Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alexandra Walsh

Doktorand

Institutionen för marina
vetenskaper
Telefon
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22B
41319 Göteborg
Rumsnummer
5126
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Alexandra Walsh

 Som analytisk kemist, ligger mitt intresse i att utveckla och förbättra diverse analytiska metoder. Metodutvecklingen som jag arbetar med just nu fokuserar på ytförstärkt Ramanspektroskopi (SERS), gaskromatografi (GC/GC-MS), och utvärdering med mutivariat statistik. 

I min forskning, använder jag dessa tekniker för att bidra med ökad förståelse av den biologiska halokarbon produktionen i marina miljöer. För att uppnå detta fokuserar jag på följande aspekter: de enzymatiska processerna associerade med halokarbonproduktionen i marina alger, kvalitativ detektion av de olika halokarbonspecier, och kvantitativ analys av halokarbonernas produktionshastigheter.