Länkstig

Agneta Simeonsdotter Svensson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Agneta Simeonsdotter Svensson

Forskningsintressen Forskningsintresset är i huvudsak inriktat på förutsättningar för barns lärande och utveckling i ett hållbart samhälle. Människor, djur och natur är en samverkande faktor i ett hållbart samhälle och kan lägga grunden för en värdegrund som vilar på respekt och omsorg för människor, djur och natur. Intresset för barns lärande och utveckling utgår från tvärvetenskapliga perspektiv och teorier. Att stärka barns egna resurser i en lärandesituation är grunden för hälsa och välbefinnande. Forskningsintresset är av specialpedagogisk karaktär med fokus på ett specialpedagogiskt förhållningssätt, där barns perspektiv är centralt. Vidare är förhållanden som påverkar lärandesituationen till form och innehåll för barn i förskola, förskoleklass och skola av intresse, samt kommunikations- och samspelsfaktorer inom berörda verksamheter.

Undervisningsintressen Jag är intresserad av utbildningssystemet som helhet - från förskola till högskola/universitet. Mina undervisningsuppdrag är fördelade på ett flertal olika grundutbildningsnivåer såsom lärarutbildningen, dess inriktningar och specialiseringar, specialpedagogiska programmet, fristående kurser samt handledning och examination av studenter.

Nyckelord Tvärvetenskap, barns perspektiv, specialpedagogiskt förhållningssätt, lärande, kommunikation samt interaktionsprocesser, Hållbart samhälle.