Länkstig

Agneta Johnsson

Administrativ chef, inst

Institutionen för
medicin
Besöksadress
Medicinaregatan 3, plan 5
41390 Göteborg
Postadress
Box 428
40530 Göteborg

Om Agneta Johnsson

Mina arbetsuppgifter och ansvarsområden på institutionen för medicin:

Administrativ chef med chefs- och verksamhetsansvar för den administrativa enheten

Deltar i ledningsgruppsmöte

Adjungerad på institutionsråd

Ansvar för institutionsbrevlåda