Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Adrian Nählinder

Arbetsmiljöhandläggare

Sektionen för likabehandling, kompetensutveckling och
arbetsmiljöarbete
Telefon
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Adrian Nählinder

Omvärldsbevakning, utveckling, implementering och förbättringar av styrdokument, tjänster/metoder och arbetssätt inom området hälsa och arbetsmiljö.

Utvecklar handläggningsrutiner och handlägger arbetsmiljöfrågor i stort med särskilt ansvar för uppföljnings- och uppgiftsfördelningsfrågor.

Konsultativ rådgivning i arbetsmiljöfrågor till chefer och personalhandläggare och handlingsstöd och processkonsultation i arbetsmiljöverktygslådan.