Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Märta Wallinius

Benämning saknas

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
SU Rättspsykiatri, Rågårdsvägen 5
Enhet CELAM, Hus 1 Gunnilse
Postadress
Centrum för etik, juridik och mental hälsa
Rågården Hus 1, SU-Östra sjukhuset, 416 85 Göteborg

Om Märta Wallinius

Märta Wallinius

Docent, MD, leg. Psykolog

Chef för forskningsenheten vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö

Märta Wallinius är leg. psykolog och medicine doktor, disputerad i ämnet Rättspsykiatri vid Medicinska Fakulteten, Lunds universitet år 2012. Märta har mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog inom forensisk verksamhet med personer med våldsamt och kriminellt beteende i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Hennes forskningsintressen berör tidig prevention av kriminalitet och våld, personcentrerad vård i forensiska verksamheter, behandlingsinsatser riktade mot våldsamt och kriminellt beteende samt svår psykisk ohälsa, risk- och skyddsfaktorer för upprepat våldsamt beteende samt implementeringskunskap.

Märta är programansvarig för det nationella forskningsprogrammet FORevidence (https://celam.gu.se/svenska/forevidence) som berör utveckling av evidensbaserad rättspsykiatrisk vård. Hon driver också fem större, kliniska projekt som berör forensiska populationer; MENT-FOR (Psykologiska och psykiatriska behandlingsbehov hos rättspsykiatriska patienter), FORM (Utvärdering av strukturerad hantering av risk för våld i rättspsykiatrin), FOR-VR (Psykologisk utredning och behandling med Virtual Reality), Diagnostisk stabilitet hos rättspsykiatriska patienter och Neurofysiologiska korrelat till disinhibition och utagerande beteenden hos rättspsykiatriska patienter. Märta är också medforskare i ett flertal studier bl.a. DAABS (Development of Aggressive Antisocial Behavior Study), FOR-WOMEN (Rättspsykiatrisk heldygnsvård för kvinnliga patienter), USEFOR (Patienters delaktighet i rättspsykiatrisk vård) och FOR-SATA (Behandling och bedömning av substansbrukssyndrom hos rättspsykiatriska patienter).

Region Kronoberg - https://www.regionkronoberg.se/kontaktpersoner/halsa-vard/marta-wallinius/

Lunds Universitet - https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/marta-wallinus(2d547892-d5e9-4174-9aab-f74a210d1981).html