Länkstig

Ida Nilsson

Om Ida Nilsson

OBS:Bästa mailadressen: ida.e.nilsson@vgregion.se

Pressmeddelande 230223 Långvarigt lidande efter djupa förlossningsskador

Ida Nilsson disputerade inom ämnet obstetrik och gynekologi, den 10 februari 2023

Titeln på hennes avhandling är - The long-term effects of obstetrical anal sphincter injury on pelvic floor function

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Långtidseffekterna av djupa förlossningsskador