Länkstig

Andreas Lundin

Doktorand

Avd för anestesiologi och
intensivvård
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 3 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Andreas Lundin

Andreas Lundin disputerade inom ämnesområdet anestesiologi och intensivvård, den 24 september 2021

Titeln på hans avhandling är - Cardiac arrest - an epidemiologic perspective on pharmacotherapy and post resuscitation care

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Vårdkedjan vid hjärtstopp ”chain of survival” - belyses i ny avhandling