Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Johanna Lindbo

Doktorand

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Johanna Lindbo

Sedan hösten 2016 är jag doktorand i litteraturvetenskap. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur relationer och intra-aktioner mellan människor och mer-än-mänskliga arter skrivs fram i svenskspråkig prosa under valda delar av 1900-talet. Jag är särskilt nyfiken på hur detta i sin tur påverkar gestaltandet, och förståelsen av olika subjekttillblivelser och vill belysa och problematisera samband mellan subjekt, materia, plats och agentskap. Finns det till exempel skillnader i subjektframställningarna i de olika texterna beroende på vilka materier intra-aktionerna sker med? I de texter jag valt att arbeta med skildras bland annat intima relationer med, och förkroppsligande av hav, jord, lera, träd och luft; vilka är de diskursiva och materiella aspekterna dessa konnoterar och hur återspeglas detta i det litterära gestaltandet? Just nu arbetar jag med texter skrivna av Stig Dagerman, Birgitta Trotzig och Mare Kandre.