Länkstig

Snorri Einarsson

Anknuten till forskning

Avd för obstetrik och
gynekologi
Besöksadress
Kvinnokliniken
Göteborg
Postadress
Journalvägen 6
41685 Göteborg

Om Snorri Einarsson

Snorri Einarsson disputerar inom ämnesområdet obstetrik och gynekologi, den 17 november 2021

Titeln på hans avhandling är - Obesity, weight reduction treatment and IVF

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - BMI-gränsen för statligt subventionerad fertilitetsbehandling borde ändras