Länkstig

Alma Nordenskjöld Syrous

Anknuten till forskning

Avd för anestesiologi och
intensivvård
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 3 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Alma Nordenskjöld Syrous

Alma Nordenskjöld Syrous disputerar inom ämnet anestesiologi och intensivvård, den 9 december 2022

Titeln på hennes avhandling är - Aspects of decisions to withhold and withdraw life-sustaining treatments in intensive care

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Att fatta beslut om att inte inleda eller avbryta livsuppehållande behandling - en svår och viktig uppgift för intensivvårdsläkare