Länkstig

Hedvig Krona

Affilierad forskare

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
Blå stråket 15, vån 3 SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Postadress
Blå stråket 15, vån 3 SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Om Hedvig Krona

Bakgrund

Uppvuxen i Stockholm men nedflyttad till Skåne 2003 för att inleda studierna på läkarprogrammet vid Lunds Universitet. Examen 2009 och därefter allmäntjänstgöring som gav legitimation 2012. Samma år inleddes specialisttjänstgöring i psykiatri i Malmö/Trelleborg som pågick fram till augusti 2019 när specialistkompetensen uppnåddes. Därefter inleddes nästa specialisttjänstgöring, nu till rättspsykiater, som är planerad att bli klar i februari 2022. Anställd i dagsläget som överläkare vid Rättspsykiatriskt centrum (RPC) i Trelleborg. Arbetstiden är just nu främst vigd åt att färdigställa rättspsykiatriska undersökningar vid Rättsmedicinalverkets utredningsenhet Helix i Stockholm men också bakjoursarbete vid Psykiatriska Akutmottagningen i Malmö. Vetenskaplig sekreterare vid Svensk Rättspsykiatrisk Förening.

Sammanställning universitetsutbildningar

Psykologi A (Stockholms Universitet), Fysiologi A (Karolinska Institutet), Läkarprogrammet (Lunds Universitet), Rättspsykologi II och Kriminologi I (Kristianstad Högskola), Juridisk Översiktskurs och Våld i Nära Relation (Umeå Universitet).

Disputation den 22 april 2020 med avhandlingen On lifetime violent criminality in a Swedish forensic psychiatric cohort vid Lunds Universitet.

Undervisning

Sedan examen undervisning på läkarprogrammet, inledningsvis på strimman Professionell Utveckling där fokus bland annat var samtalsmetodik vid svåra besked. Under den första specialisttjänstgöringen ägnades ett halvår åt att vara amanuens för läkarutbildningens nionde termin, psykiatrikursen, där föreläsningar och handledning av studenterna var den huvudsakliga arbetsuppgiften.

I dagsläget handledning av specialisttjänstgörande läkare under vetenskapligt arbete, mentorskap av allmäntjänstgörande läkare, samt undervisning lokalt på kliniken och för specialisttjänstgörande kollegor.

Därtill ansvarig för att implementera det nya momentet Våld i Nära Relation på läkarprogrammet, Lunds Universitet. Momentet ska ligga över de kliniska terminerna och förbereda studenten i arbetet med våldsutsatta individer, bland annat genom basal kännedom om problematiken, initial handläggning, ett visst juridiskt kunnande samt basal samtalsmetodik.

Forskargrupper

CELAM - Centrum för etik, juridik och mental hälsa
Enheten för klinisk forskning om utagerande beteenden och utvecklingsrelaterad psykopatologi (LUCRED)

Forskningsoutput

Sammanställning av publikationer