Bild
Person står vid ett podium och talar. Bakom sitter flera personer.
Rektor Malin Broberg håller sitt inledningstal på doktorspromotionen 2023.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Akademiska högtider och årliga ceremonier

Göteborgs universitet arrangerar årligen två stora akademiska högtider, doktorspromotionen och professorsinstallationen, samt en rad andra ceremonier och högtidliga tillfällen.

Två andra akademiska högtider är Jubeldoktorhögtiden, som genomförs under hösten, och Rektorsinstallationen, arrangeras då det är aktuellt med ny rektor.

Årligen anordnas även ceremonier och festligheter i samband med För Nit och Redlighet i rikets tjänst, Pensionärshögtiden, The Felix Neubergh Lecture, Nobelföreläsningar och Diplomeringsceremonin för kåraktiva studenter. Ceremonin vid Sixten Heymans pris arrangeras vart tredje år.

Ceremonier 2024

  • Nit och redlighet, NOR - 31 januari 2024
  • Pensionärshögtiden - 20 februari 2024
  • Diplomeringshögtiden - 22 maj 2024
  • Professorsinstallation - 12 juni 2024
  • Jubeldoktorhögtid - 20 september 2024
    Firande av de doktorer som promoverades 1974
  • Doktorspromotionen 2024
    25 oktober sker doktorspromotion för de som disputerade mellan 1 juli 2023 och 30 juni 2024.

De akademiska högtiderna, doktorspromotionen, professorsinstallationen och rektorsinstallationen står för både tradition och förnyelse. Genom att de funnits länge skapar de kontinuitet och gemenskap inom universitetet. De visar samtidigt på den förnyelse av kunskap som både nya doktorer och nya professorer representerar.

Andra högtidliga tillfällen uppmärksammas varje år för universitetets studenter och medarbetare: diplomeringshögtiden, Nit och redlighet i statens tjänst (NOR) samt pensionärshögtiden.   

Doktorspromotionen

Promotionen är universitetets främsta högtid och är i första hand till för dem som nyligen genomgått forskarutbildning och avlagt doktorsexamen.

Vid promotionen får föregåendes läsårs nya doktorer ta emot ett diplom och kan själva köpa och bära doktorsring och hatt respektive krans, beroende på vilken vilket ämne de doktorerat inom. Vid högtidligheten promoveras också de hedersdoktorer som respektive fakultet har utsett. De är personer som hedras därför att de, inom eller utom Sverige, på ett förtjänstfullt sätt bidragit till forskningen vid universitetet.

Universitetsgemensamma utmärkelser och priser delas även ut vid promotionen.

Den årliga doktorspromotionen äger rum under senare delen av oktober i Kongresscentrum på Svenska mässan. Efter promotionen följer en stor bankett.

Sedan hösten 2021 hålls en särskild högtid och ceremoni för de jubeldoktorer som doktorerade vid universitetet för 50 år sedan. Jubeldoktorerna bjuds sedan in som gäster vid den stora doktorspromotionen.

Professorsinstallationen

Varje vår arrangerar universitetet en professorsinstallation där de nya professorer som önskar delta installeras under högtidliga former. Högtiden äger rum i Konserthuset på Götaplatsen i Göteborg.

Vid professorsinstallationen installeras endast de som blivit tillsvidareanställda som professorer eller förordnats som konstnärliga professorer under föregående år. Adjungerade professorer och gästprofessorer, som utsetts genom beslut av rektor, medverkar också genom att rektor hälsar dem välkomna. 

Installationshögtiden följs av ett mingel i Konserthusets lokaler.

Diplomeringshögtiden

Vid en ceremoni i universitetets aula i huvudbyggnaden i Vasaparkan belönas studenter som varit aktiva i kårerna, för de insatser de gjort för sitt lärosäte. Även ledamöter i universitetets doktorandkommittéer hedras på detta sätt.

Rektor talar och delar ut studentmedaljer och därefter följer ett mingel i Vasaparken.

Nit och redlighet i rikets tjänst, NOR

I början av varje år anordnas en tillställning för de medarbetare vid Göteborgs universitet som varit statligt anställda under minst 30 år, eller slutar sin anställning efter minst 25 års statlig anställning. De tilldelas utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst", NOR.

Ceremonin sker i aulan i universitetets huvudbyggnad i Vasaparken, med bland annat tal av rektor och överlämning av gåvor. Gåvorna får var och en välja ur ett sortiment som Arbetsgivarverket upphandlat. Studenter från Högskolan för scen och musik underhåller och högtiden avslutas med buffé i Torgny Segerstedtsalen.

Pensionärshögtiden

Varje vår arrangeras en högtid för de medarbetare som lämnat sin anställning för att gå i pension under föregående kalenderår. 

Ceremonin sker i universitetets aula i huvudbyggnaden och inleds med ett välkomsttal av rektor samt överlämnande av en minnesnål. Ceremonin inramas av musikinslag av studenter från Högskolan för scen och musik och avslutas med kaffe och tårta i Torgny Segerstedtsalen.

Andra högtidliga tillfällen

Utöver dessa årliga högtider arrangeras regelbundet donationsföreläsningarna Felix Neubergh Lecture samt Sixten Heymans pris och föreläsning.

Nobelföreläsningar av en av årets mottagare och av en tidigare Nobelpristagare brukar hållas i december varje år.

När en ny rektor tillträder arrangeras en högtidlig och traditionell rektorsinstallation.

 

På Medarbetarportalen finns mer detaljerad information om högtiderna