Bild
Doktorspromovering från 2019 med nya doktorander på scen
Doktorspromovering från 2019 när universitetets nya doktorer högtidlighålls.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Akademiska högtider och årliga ceremonier

Göteborgs universitet arrangerar årligen två stora akademiska högtider, doktorspromotionen och professorsinstallationen. Dessutom firas årligen andra högtidliga tillfällen för universitetets studenter och medarbetare: diplomeringshögtiden, Nit och redlighet i statens tjänst samt pensionärshögtiden. När nya rektorer tillträder arrangeras också en högtidlig rektorsinstallation.

De akademiska högtiderna, doktorspromotionen, professorsinstallationen och rektorsinstallationen står för både tradition och förnyelse. Genom att de funnits länge skapar de kontinuitet och gemenskap inom universitetet. De visar samtidigt på den förnyelse av kunskap som både nya doktorer och nya professorer representerar.

Doktorspromotionen

Promotionen är universitetets främsta högtid och är i första hand till för dem som nyligen genomgått forskarutbildning och avlagt doktorsexamen.

Vid promotionen får föregåendes läsårs nya doktorer ta emot insignier* som bevis på sin ställning vid universitetet. Det gäller också de jubeldoktorer som medverkar, alltså de som doktorerade för 50 år sedan. Vid högtidligheten promoveras också de hedersdoktorer som respektive fakultet har utsett. De är personer som hedras därför att de, inom eller utom Sverige, på ett förtjänstfullt sätt bidragit till forskningen vid universitetet.

Universitetsgemensamma utmärkelser och priser delas även ut vid promotionen.

Den årliga doktorspromotionen äger rum under senare delen av oktober i Kongresscentrum på Svenska mässan. Efter promotionen följer en stor bankett.

*  insignier är i akademiska sammanhang olika värdetecken, som exempelvis doktorshatten, doktorsringen, lagerkransar eller rektorskedjor. 

Professorsinstallationen

Varje vår arrangerar universitetet en professorsinstallation där de nya professorer som önskar delta installeras under högtidliga former. Högtiden äger rum i Konserthuset på Götaplatsen i Göteborg.

Vid professorsinstallationen installeras endast de som blivit tillsvidareanställda som professorer eller förordnats som konstnärliga professorer under föregående år. Adjungerade professorer och gästprofessorer, som utsetts genom beslut av rektor, medverkar också genom att rektor hälsar dem välkomna. 

Installationshögtiden följs av ett mingel med buffé i Konserthusets lokaler.

Andra högtidliga tillfällen uppmärksammas varje år för universitetets studenter och medarbetare: diplomeringshögtiden, Nit och redlighet i statens tjänst samt pensionärshögtiden.   

Diplomeringsceremonin

Vid ceremonin belönas studenter som varit aktiva i universitetets kårer för insatser för sitt lärosäte. Även ledamöter i universitetets doktorandkommittéer hedras på detta sätt.

Ceremonin äger rum i aulan i universitetets huvudbyggnad i Vasaparken. Rektor talar och delar ut studentmedaljer och därefter följer en middag i Torgny Segerstedtsalen i Vasaparken.

Nit och redlighet i rikets tjänst, NOR

I början av varje år anordnas en tillställning för medarbetare vid Göteborgs universitet som varit statligt anställda under minst 30 år eller slutar sin anställning efter minst 25 års statlig anställning. De tilldelas utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst", NOR.

Ceremonin sker i aulan i universitetets huvudbyggnad i Vasaparken, med bland annat tal av rektor och överlämning av gåvor. Gåvorna får var och en välja ur ett sortiment som Arbetsgivarverket upphandlat. Studenter från Högskolan för scen och musik underhåller och högtiden avslutas med buffé i Torgny Segerstedtsalen.

Pensionärshögtiden

Varje vår arrangeras en högtid för de medarbetare som lämnat sin anställning för att gå i pension under föregående kalenderår. 

Ceremonin sker i universitetets aula i huvudbyggnaden och inleds med ett välkomsttal av rektor samt överlämnande av en minnesnål. Ceremonin inramas av musikinslag av studenter från Högskolan för scen och musik och avslutas med buffé i Torgny Segerstedtsalen.

Andra högtidliga tillfällen

Utöver dessa årliga högtider arrangeras regelbundet donationsföreläsningarna Felix Neubergh Lecture samt Sixten Heymans pris och föreläsning.

Nobelföreläsningar av en av årets mottagare och av en tidigare Nobelpristagare brukar hållas i december varje år.

När en ny rektor tillträder arrangeras en högtidlig och traditionell rektorsinstallation.

Ceremonier 2023

 • Nit och redlighet - 25 januari 2023

 • Pensionärshögtiden - 22 februari 2023

 • Doktorspromotionen för 2022 - 24 mars 2023
  Detta är den promotion som skulle ha ägt rum i oktober 2022.

 • Jubeldoktorhögtiden - 5 maj 2023

 • Diplomeringshögtiden - 9 maj 2023

 • Professorsinstallation - 12 maj 2023

 • Doktorspromotionen för 2023 - 20 oktober 2023
  Här är alla promotioner ikapp efter att ha varit inställda under pandemin.

 • Rektorsinstallation - 15 september 2023

Ceremonier 2024

 • Nit och redlighet, NOR - 31 januari 2024
 • Pensionärshögtiden - 20 februari 2024
 • Diplomeringshögtiden - 22 maj 2024
 • Professorsinstallation - 12 juni 2024
 • Jubeldoktorhögtid - 20 september 2024
  Firande av de doktorer som promoverades 1974
 • Doktorspromotionen 2024
  25 oktober sker doktorspromotion för de som disputerade mellan 1 juli 2023 och 30 juni 2024.

På Medarbetarportalen finns mer detaljerad information om högtiderna