Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Workshop om metaetik och empiriska metoder

Workshop om metaetik och empiriska metoder, Göteborgs universitet, den 4:e september 2010

Filosofer använder sig i allt större utsträckning av empiriska metoder för att ta ställning till metaetiska påståenden, exempelvis påståenden om moraliska omdömens innehåll, pålitligheten hos moraliska intuitioner eller den begreppsliga relationen mellan moraliska omdömen och motivation. Utvecklingen har väckt metodologiska frågor om de metaetiska påståendenas art och relevansen av olika empiriska resultat för teser som av tradition bedömts från den filosofiska länstolen.

Den här workshopen syftar till att fördjupa tänkandet kring dessa metodologiska frågor genom att sammanföra praktiserande "empiriska filosofer" och kritiker och ge stort utrymme för diskussioner.

Presentationer av:
Shaun Nichols (Arizona)
Antti Kauppinen (Dublin)
Folke Tersman (Uppsala)
Gunnar Björnsson (Linköping, Göteborg)
Ragnar Francén (Stockholm)

Ytterligare information om föredragens titlar, schema och lokal kommer anslås på http://maya.phil.gu.se/mmer/MMER/workshop.html.

Deltagande är kostnadsfritt men vi uppskattar anmälan per e-post till gunnar.bjornsson@gu.se före den 23:e augusti för att kunna anpassa lokalen.

Workshopen organiseras av VR-projektet MMER och Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.