Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vuxna med muskeldystrofi har svårt att minnas ansikten

Publicerad

Ny forskning från Göteborgs universitet visar att den vanligaste formen av sjukdomen muskeldystrofi hos vuxna, Dystrofia Myotonica, är förknippad med svårigheter att minnas ansikten, något som kan leda till negativa sociala konsekvenser i vardagslivet. Resultatet kan ha betydelse för hur de som är drabbade av sjukdomen kan stöttas, men också bidra till ökad förståelse kring hur vårt ansiktsminne fungerar generellt.

Vuxna med muskeldystrofi har svårt att minnas ansiktenen studie som genomfördes av bland andra forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet fick en grupp personer med den neuromuskulära sjukdomen Dystrofia Myotonika (DM) genomgå en undersökning av förmågan att minnas ansikten över tid. Fyra av tio med DM uppvisade betydande nedsättningar i förmågan att känna igen ansikten.

Jämfört med friska personer var DM-patienterna även överrepresenterade när det gällde att känna igen ansikten de aldrig hade sett tidigare. Tidigare studier har visat att personer med DM kan ha svårt att känna igen känslomässiga ansiktsuttryck, men de nya rönen visar att det finns personer med sjukdomen som också har svårigheter att minnas ansikten överhuvudtaget.

– Att de sociala konsekvenserna kan bli mycket negativa för den som är drabbad av nedsatt ansiktsminne vet vi sedan tidigare. Om detta är fallet vid DM vet vi ännu inte, men den amerikanska patientföreningen i USA har nyligen uppmärksammat vår studie, vilket tyder på att resultaten sannolikt har betydelse för de drabbade, säger Stefan Winblad, forskare vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Enligt Stefan Winblad kan studien även bidra till en ökade kunskaper om andra orsaker till nedsatt ansiktsminne.

– Vi vet mycket om sjukdomen DM. Vi vet vilka områden i hjärnan och vilka intellektuella funktioner som påverkas negativt och vi vet hur den ärvs. Eftersom DM är en av de få sjukdomar som visat sig förknippad med nedsatt ansiktsminne och genom att vi har stor kunskap om den kan vi genom det här resultatet även börja förstå mer om hur vårt vanliga ansiktsminne fungerar, säger Stefan Winblad.

Studien redovisas i artikeln Facial memory deficits in myotonic dystrophy type 1 som publiceras i Acta Neurologica Scandinavica under våren. Artikeln är skriven av Stefan Winblad och Johan Lundin Kleberg vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet samt Christopher Lindberg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Länk till artikeln: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ane.12228/abstract

För mer information:
Stefan Winblad, fil dr, leg psykolog, telefon: 031-786 1692, 0706-991452, e-post: stefan.winblad@psy.gu.se

Studien utfördes i ett samarbete mellan forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Forskningen har finansierats av Västsvenska muskelfonden.

Faktaruta: Dystrofia myotonika är en ärftlig sjukdom som påverkar kroppens muskulatur men också andra organ som ögon, hjärta och hjärna. Omkring 1000 personer i Sverige är drabbade av sjukdomen men samtidigt antas det finnas ett stort mörkertal. Vanliga symtomen är muskelstelhet, otydligt tal och svaghet i händer och fötter. Många får efterhand hjärtproblem, grå starr, håravfall, besvär från mage och tarm samt uttalad trötthet. De första tecknen på sjukdomen kan uppstå under hela livet och den som drabbas får mer allvarliga symtom över tid.

Under senare år har flera studier uppmärksammat att sjukdomen är förknippad med kognitiva problem, såsom bristande initiativ- och planeringsförmåga samt nedsatt minneskapacitet. Studier genomförda vid bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har visat att sjukdomen är förknippad med en ökad risk för personlighetsmässiga avvikelser samt brister i förmågan att avläsa sociala signaler såsom känslomässiga ansiktsuttryck.