Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

VINNOVA-medel för samverkan med offentlig sektor

Publicerad

Handelshögskolans Externa relationer har tilldelats projektmedel av VINNOVA för att utveckla en modell för samverkan med offentlig sektor. Syftet är att finna former och strukturer för att långsiktigt samarbeta med offentliga organisationer inom forskning och utbildning till nytta för båda parter.

Projektet inleds med en kartläggning av såväl akademins som offentlig sektors behov och förväntningar på samverkan. Baserat på resultatet av denna dialog utvecklas en strategi och en konkret modell för former och innehåll samt principerna för samverkans framtida finansiering. Projektet avslutas med att modellen implementeras och att de genomförda aktiviteterna utvärderas.
- Många av Handelshögskolans studenter kommer i framtiden att arbeta i offentliga organisationer och vi har mycket forskning om eller med koppling till offentlig sektor så vi är väldigt glada för möjligheten att utveckla våra samarbetsformer, berättar Ingela Palmgren chef för Externa relationer.

Projektet utgör ett av tre delprojekt i Göteborgs universitets VINNOVA-ansökan, Achieving Collaborative Excellence (ACE) och har tilldelats 1,4 miljoner SEK för en period av två år.