Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vinnova finansierar projektet "Personcentrerad nationell referensavdelning" med 3 miljoner kronor.

Publicerad

Projektet Personcentrerad referensavdelning bedrivs inom Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC - ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning.

Projektets mål är att utgöra en referenspunkt för framtidens sjukvård både nationellt och internationellt och är en personcentrerad vårdavdelning som utgör en testenhet för nya vårdformer, e-hälsolösningar, tjänster, produkter och utbildningar. Syftet är att arbeta på ett effektivare och modernare förhållningssätt där patienten är en partner; mer aktiv och välinformerad än vid traditionell vård. Projektet beviljades 3 miljoner kronor i forskningsstöd från Vinnova och är ett samarbetaprojekt mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, GPCC och näringslivet (bl a IBM och AstraZeneca).

Läs mer om GPCC och personcentrerad vård: www.gpcc.gu.se

Projektansvarig: Inger Ekman

Projektledare: Axel Wolf och Henrik Rosén